Forældreinformation om TOPI

TOPI er et internt pædagogisk refleksionsredskab, som retter det pædagogiske personales opmærksomhed mod børnenes trivsel. Hensigten er at sikre, at alle børn bliver set og hørt, og at pædagogerne får en større indsigt i børnenes behov. Med denne indsigt har institutionen et godt afsæt for at skabe kvalitet for alle børn i dagligdagen.