Herunder kan du se vores seneste tilsynsrapport. Har du spørgsmål til rapporten, er du meget velkommen til at kontakte lederen i institutionen.

Kort om tilsyn i Københavns Kommune

 

Der føres løbende tilsyn med alle dagtilbud og fritidstilbud. Tilsynet skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene.

 

Der er tilknyttet en pædagogisk konsulent til institutionen. Det er den pædagogiske konsulent der gennemfører tilsynsbesøg og skriver tilsynsrapporten. Tilsynsrapporten samler op på de observationer, den pædagogiske konsulent har gjort på tilsynsbesøget, og på dialogen med medarbejdere, leder og forældrerepræsentanter.

 

Tilsynet tager udgangspunkt i Københavns Kommunes seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet og sikrer, at alle love og regler for institutioner overholdes.

Nedenfor kan du hente vores seneste tilsynsrapport og en vejledning til at læse rapporten.

 

Læs mere om tilsyn på http://www.kk.dk/kvalitetogtilsyn