Den nye styrkede læreplan

Vi har i klynge NB C besluttet at udarbejde en fælles læreplan.

Denne skal bygges på vores fælles ambition om at blive højkvalitetsinstitutioner og det dertil hørende vidensgrundlag der bygger på EPPSE-forskningen.

Midlet til at opnå højkvalitet og opfyldet læreplanens krav er, at opbygge professionelle læringsfællesskaber der bygger på en feedback- og refleksionskultur der tør stillede sig undrede over for praksis og som insisterer på klar viden om børns udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Den fælles læreplan skal ikke være den samlede ramme for alle disse ambitioner, men den er et vigtigt værktøj for at sikre forankring i alle enheder. I læreplanen under afsnit Hvem er vi kan du læse mere om vores forskellige indsatser.

Den nye styrkede læreplan i klynge NB C er ikke endelig færdig endnu, men i en proces hen mod foråret 2020. Det vedhæftede dokument er således et udtryk for hvor langt vi er i processen. Det betyder ikke, at der ikke arbejdes med den i praksis. Alle enheder arbejder med gabet mellem hvor de er og hvor vi ønsker at bevæge os hen for at være højkvalitetsinstitutioner.

Det pædagogiske grundlag udarbejdes af klyngens pædagogiske udvalg med medarbejderrepræsentanter fra alle enheder. De 6 læreplanstemaer udarbejdes af medarbejderrepræsentanter/fyrtårne fra alle enheder opdelt i tre grupper. Under de 6 læreplanstemaer vil vi beskrive hvilke tegn vi skal se hos børnene for at vide at vi når målet, samt hvilke handlinger vi skal foretage for at nå målet.