Forældrepartnerskab

I Hulahophuset er vores udgangspunkt, at vi med vores faglighed og erfaring, tilsammen med forældrenes viden om deres børn, udgør det mest optimale team for børnene. Vi vil derfor sørge for, at vi har en tæt og fortløbende dialog.   

 

Forældre er altid velkomne i institutionen, enten for en kort visit, eller for at deltage i aktiviteter, ture mm. Skulle der være børn, der har svært ved, at der er andre på stuen i en periode, taler vi med forældrene om dette.  

 

Da vi arbejder målrettet med refleksion i det daglige pædagogiske arbejde, inddrager vi forældrenes viden, undren og input i arbejdet og i de pædagogiske diskussioner vi har. Ideer og input fra forældre er altid velkomne, og vil blive integreret i vores hverdag, såfremt de stemmer overens med vores grundlæggende værdier og aktuelt giver mening. Vi kan alle sammen kun blive klogere.

 

Som tidligere nævnt, forventer vi at I som forældre bidrager til at gøre hverdagen så god for børnene som muligt, det gør I bl.a. ved at sige det I tænker, og ved selv at finde jeres barns ting, tøj mm. og lægge det i garderoben når I går hjem. Er der noget I ikke kan finde, så kan det være at vi ved hvor I kan lede.