Velkommen til Hulahophuset.

Velkommen til Hulahophuset.

Vi er en 0-6 års institution, med 4 vuggestuegrupper med ca. 12 børn i hver, 4 børnehavegrupper med ca. 22 børn, derud over har vi 8 basispladser, som er fordelt ud på børnehavegrupperne. En basisplads er for børn der har glæde af samvær med børn i almindelige daginstitutioner på trods af psykiske og fysiske handicap.

I september 2014, flyttede vi fra midlertidige lokaler, til vore ny istandsatte huse, i Prinsesse Charlottes Gade 46 på Nørrebro.

 

Vores huse er store, lækre og ny istandsatte med rigtig fine forhold. I det store hus har vi  tre etager. I stuen er der to børnehaver og et pædagogisk køkken/cafe, på første sal er der to vuggestuer og et bevægelsesrum og på anden sal er der to vuggestuer og et atelier.  I det lille hus er der to etager, hvor vi i stueetagen har en stor sal samt garderober og på første sal har vi 2 børnehaver. Alle fællerum er fælles og bruges på kryds og tværs.


Der er elevator i begge bygninger.

 At være en ny institution giver mange muligheder, både for børn, personale og ikke mindst forældre. Vi har sammen bygget Hulahophuset op, og vi fortsat videreudvikle den sammen. Derfor er alle ideer og input velkomne.Hulahophuset er en del af Nørrebro/Bispebjerg Klynge NBC,som består af 6 integrerede institutioner: Børnehuset Urtehaven, Kastaniehuset, Kernehuset, Guldsmeden, Forfatterhuset og Hulahophuset. 

Du kan læse mere om vores pædagogik, forældresamarbejde og meget mere ved at bladre i fanerne til venstre.

 

 

Kontaktinfo:

Hulahophuset

Prinsesse Charlottes Gade 46

2200 København N

Tlf.: 33661399 eller 5146 5577 

Mail: 37656@kk.dk

 

Pædagogisk leder: Victoria Crone

Mail: E73V@kk.dk

 

Pædagogik, metode og værdier.

I Hulahophuset arbejder vi ud fra et menneskesyn, der tager udgangspunkt i at alle mennesker, er forskellige og alle har de bedste intentioner. Derfor er vi lyttende og meget nysgerrige, og arbejder hele tiden på at blive klogere og dygtigere.


Vores mål er, at når et barn går ud af Hulahophuset, vil det huske tilbage på en tid, hvor det blev set, hørt og holdt af. Det har mødt voksne der var nysgerrige og som troede på barnets gode intentioner.

I bund og grund, skal Hulahophuset være den institution hvor personalet ville ønske de kunne aflevere deres egne børn.

 

Vi tager udgangspunkt i børnenes behov, interesser og udviklingspunkter, og har derfor valgt en struktur, hvor vi løbende tager stilling til hvilke børn, der skal tilbydes hvilke aktiviteter. Vi har derfor ikke en turdag eller en rytmikdag, og har også besluttet at vi hverken er en produktions- eller udflytterinstitution. Det betyder f.eks., at vi ikke nødvendigvis laver julegaver. Vælger vi at nogle børn skal lave julegaver, vil det være fordi det er det vi finder mest meningsfuldt i forhold til barnets behov og udviklingstrin. Det samme gælder for ture og al anden indhold i vores dagligdag. Det er ikke alle børn, der kommer til at lave det samme, hvad angår ture, aktiviteter eller andet – da vi forholder os til hver enkel. Vi arbejder pædagogisk i alle situationer, og ser både spisning, putning, oprydning samt alle andre daglige gøremål, som en mulighed for at arbejde pædagogisk med sprog, motorik, kultur mm. Det er derfor ikke kun, når vi er i ateliet eller på et museum eller andet, at vi taler pædagogik.

 

Vi arbejder fokuseret på at skabe gode og tætte relationer, både mellem de voksne og børnene og barn og barn i mellem. Derfor har vi valgt, at vi, så ofte det lader sig gøre, arbejder i små grupper. Vi mener at det er af større værdi at lave en aktivitet, eller komme på tur, tre børn og en voksen, hvor der er mulighed for at tale om det man oplever, frem for at tage af sted i en stor gruppe med flere voksne, hvor enderne skal mødes. Vores erfaring er, at det er betydelig mere givende for den enkelte og den relation barnet er i, at være få, der lytter og venter på hinanden. Så hvis det ikke er dit barn, der f.eks. har været på tur eller har lavet håndaftryk, så har han/hun haft andre oplevelser, som vi har vurderet var af større værdi for netop dit barn.

 

Vi bruger både vores dejlige hus inden døre, samt vores legeplads. Vi er ikke nødvendigvis ude hver dag – men vi vægter højt, at få frisk luft og plads til at løbe, cykle, lege med sand og meget mere, når det er det der er mest meningsfuldt i forhold til det enkelte barn og børnegruppen som helhed.

 
Personalet

På hver stue i vuggestuen er der som udgangspunkt tre medarbejdere. Der er to uddannede, enten to pædagoger, eller en pædagog og en anden med en relevant uddannelse samt en pædagogmedhjælper. Da vi lige nu har valgt at fordele basispladserne i børnehaven er der 3 uddannet pædagoger, eller en relevant uddannelse og en medhjælper.Herudover har vi ansat en kok samt en køkkenhjælper. I perioder har vi jobtræningspersoner og studerende tilknyttet huset.

 

ICDP

Vi arbejder ud fra en metode der hedder ICDP, der bygger på et ressource- relations- og refleksionssyn.

 

Ved at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik, ønsker vi at fremme vores relationskompetence, sådan så alle børn i Hulahophuset oplever, at møde voksne der kan lide dem, og er glade for at være sammen med dem. Dette gør vi fordi, vi tror på, at den bedste udvikling sker gennem den gode relation, altså hvis man føler sig tryg og har tillid til sine omgivelser.

 

Pædagogerne arbejder med at udvikle deres bevidsthed om, hvordan de øger deres egen relationskompetence ved at praktiserer 8 samspilstemaer, der lyder som følgende:

1. Vise positive følelser – vise at man er glad for barnet

2. Tilpasse sig barnet og følge dets initiativ

3. Tale til barnet om ting, det er optaget af, og prøve at få en samtale i gang

4. Give ros og anerkendelse for det, barnet kan

5. Hjælpe barnet med at fokusere dets opmærksomhed

6. Give mening til barnets oplevelser af omverdenen og udtrykke entusiasme

7. Uddybe og give forklaringer

8. Hjælpe barnet med at kontrollere sig selv ved, på en positiv måde at sætte grænser for det – ved at vejlede barnet og vise barnet positive alternativer


I arbejdet med ICDP metoden indgår videofeedback til personalet. Pædagogerne filmer forskellige oplevelser med børnene, for at få øje på det gode samspil mellem voksen og barn, for derved at få øget viden om, hvad de (de voksne) skal gøre mere af.


Det betyder at pædagogerne forsøger at få bekræftet, afprøvet og derved udviklet ressourcer og potentialer hos børnene, som herigennem udvikler større selvværd og selvtillid hos det enkelte barn.

De ansatte arbejder, alt efter børnenes behov og huset som helhed, på de forskellige stuer, og med forskellige kollegaer.

Verden er foranderlig, og vi har derfor mange retningslinjer – og knap så mange regler. Vi forholder os konstant kritisk til den måde vi arbejder på, og til de retningslinjer vi har, og laver om på tingene når det giver bedre mening.

 

 

Dagligdagen i Hulahophuset.

Vores åbningstid er kl. 7-17 alle dage.

 

Da vi arbejder med relationer og tager udgangspunkt i det enkelte barn og den aktuelle børnegruppe, er der ikke en fast skabelon for hvordan dagligdagen ser ud. Dog er der fikspunkter i løbet af dagen, som oftest vil ligne hinanden.

 

Når vi åbner kl. 7, mødes vi alle i cafeen i stueetagen, hvor vi frem til kl. ca. 8 spiser morgenmad. Morgenmaden er det der serveres den givne dag. I skal ikke medbringe mad eller andet spiseligt.

 

Når kl. er omkring kl. 8 går vi ud på de forskellige stuer, og dagens aktiviteter starter så småt op.

 

Kl. 9 spiser vuggestuebørnene formiddagsmad. Der bliver serveret brød og evt. frugt eller grønsager. Både vuggestuer og børnehaver holder samling på stuerne, hvor der tales om dagens indhold, hvem der kommet og hvad der ellers fylder.

Omkring kl. 11 spiser vi frokost. Maden er varieret og der serveres varmt mad nogle dage og brød andre. Se madplanen på stuens opslagstavle eller på hjemmesiden.

Om eftermiddagen, ved 14 tiden får alle børn en bid mad. Det er ofte brød og frugt/grønsager eller det kan være grød, koldskål eller andet.

 

Vores mad bliver lavet i huset, og det er altid muligt at tale med vores kok hvis der er særlige forhold vedr. mad. Dette kan være at barnet skal have vegetar mad, halal eller har allergier. Er der tale om allergier, skal vi have en erklæring fra familien læge.

 

 

Kommer I senere end kl. 9, vil vi rigtig gerne have en melding fra jer. Giv os et praj på KbhBarn i "dagens besked/tjek ind besked", så vi ved om I kommer, så vi kan få planlagt de sidste detaljer i forhold til dagen. Om I kommer kl. 9 eller kl. 11 er ikke vigtigt. Det vigtige er, at jeres barn trives og får de tilbud i institutionen som det har brug for.

 

Når I henter jeres barn, er det jeres opgave at sikre at sutsko mm. er på plads i garderoben, så det er klar til jer til næste morgen. Det er en rigtig god ide at skrive navn i barnets tøj, sko, legetøj mm.

  

Forældresamarbejde

I Hulahophuset er vores udgangspunkt, at vi med vores faglighed og erfaring, tilsammen med forældrenes viden om deres børn, udgør det mest optimale team for børnene. Vi vil derfor, sammen med jer, sikre en tæt, ligeværdig og fortløbende dialog.

 

Forældre er altid velkomne i institutionen, enten for en kort visit, eller for at deltage i aktiviteter, ture mm. Skulle der være børn, der har svært ved, at der er andre på stuen i en periode, taler vi med forældrene om dette.

 

Da vi arbejder målrettet med refleksion i det daglige pædagogiske arbejde, inddrager vi forældrenes viden, undren og input i arbejdet og i de pædagogiske diskussioner vi har. Ideer og input fra forældre er altid velkomne, og vil blive integreret i vores hverdag, såfremt de stemmer overens med vores grundlæggende værdier og aktuelt giver mening. Vi kan alle sammen kun blive klogere.

 

Overgang fra vuggestue til børnehave.

Vi er en integreret institution, hvor børn og personale kommer rundt i hele huset. Derfor er overflytningen mellem en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe en naturlig del af barnets liv i Hulahophuset.

   

Fysiske rammer.

Vores institution består pt. af en bygning på tre etager med to grupperum, et fællesrum på ca. 70m2 samt div. som køkken, kontor, lounge mm.

I stueetagen har vi et pædagogisk køkken/en cafe. Her vil børnene være med til at deltage i lettere madlavning. De vil få mulighed for at skrælle kartofler og gulerødder, de vil kunne deltage i stegning af kød og kunne være med til at bage og meget mere. Det er også vores tanke, at forældrene kan komme og være med til at lave mad sammen med os. Det kan være der er nogle, der har været ude at rejse, og har lyst til at dele deres oplevelse med os. Det kan både være med madlavning og fortællinger.

Rummet fungere som cafe, hvor der kan laves og serveres lidt mad, bl.a. ved buffet.  Det skal være muligt både at bruge området til at spise i, samt bruge bordene til at tegne, lege, hygge, læse ved mm. Derudover skal rummet kunne bruges til større og mindre møder.

Børnene skal kunne deltage i lettere madlavning, og de skal kunne invitere andre børn til at komme og spise. Forældrene skal også have mulighed for at komme og være med til at lave mad i caféen.

 

Cafeen er der hvor vi skal modtage de første børn der møder ind, og der hvor vi skal spise morgenmad. Ligeledes skal rummet kunne bruges til eftermiddagsmad, og vil være der hvor børn og voksne samles sidst på dagen.

Udover cafeen, har vi her to børnehaver i stueetagen, Grinebiderne og Fjollehovederne samt kontor og lounge. Loungen er for alle, forældre, personale og gæster. Lav kaffe eller te hvis du vil have en kop og ryd op efter dig selv.

På første sal har vi et bevægelsesrum. Her er mulighed for at klatre, rutsje, gynge mm. Vi bruger rummet til både fysisk aktivitet, men også til teater mm.

Rummet kan både kunne bruges i sin fulde størrelse, samt opdeles i mindre områder. Vi kan lave alt fra springgymnastik til krybe/kravle- og balanceøvelser.

Udover bevægelsesrummet ligger der to vuggestuer på første sal, Hoppedutterne og Kolbøtterne. Det er også på denne etage at vi har vores lækre køkken, hvor kokken huserer.

 

På anden sal har vi et atelier, hvor vi kan klippe, sy, klistre, lege med perler, ler og hvad vi ellers kan finde på. Der er også to vuggestuer på anden sal, Snurretoppene og Boblerne. Vi er del af en klynge der hedder NB C.

  

På den anden side af legepladsen er "lille hus". Et hus med 2 børnehavegrupper, Tumletosserne og Badutspringerne. Derudover er der en ekstra stue hvor der kan planlægges målrettet arbejde for børn med en basisplads.

I stue etagen er der vores skønne 100kvm fælles sal, hvor vi har mulighed for de store armbevægelser. Her er højt til loftet, huler i væggen og ribber man kan klatre op i. Derudover tilbyder dette rum også mulighed for fordybelse i form af fælles konstruktions lege eller lidt stille yoga.

 

Alle rum i huset skal som udgangspunkt kunne bruges af alle. Personalet vil fordele sig og børnene efter aktiviteter og behov.

 

Personalet vil flytte stue, når der er behov for det, og lige nu arbejder vi i teams på etagerne. Målet er at medarbejderne ikke blot forholder sig til deres stue, eller etage, men til det samlede hus.

 

Fællesrummene vil blive brugt på tværs af stuer, etager og aldre. Det vil være børnenes behov og interesser, der vil være bestemmende for hvordan rummene bruges.

 

Er der dukket spørgsmål op undervejs, eller har I lyst til at kigge forbi, så giv os et kald og lave en evt. aftale for et besøg. 

Vi ser frem til at møde jer.

 

Mange hilsner

Hulahophuset