Forældremøder

I Hulahophuset holder vi to årlige forældremøder. De ligger henholdsvis i marts/april og i oktober. Til forældremøderne har huset mulighed for at uddybe den pædagogiske praksis og samtidig har forældrene tid til at stille spørgsmål og få endnu mere indsigt i deres børns hverdag.

Der er en stor tilslutning til disse møder - 95 % af forældrene møder op. Dette giver os virkelig mulighed for at nå ud til næsten alle forældre, som igen afspejler sig og giver udslag i det tætte forældrepartnerskab vi indgår i.

På disse møder starter vi oftest fælles i vores store sal. Derefter får forældrene lov til at komme ud på deres børns respektive teams, hvor de hører mere detaljeret om dagens gang og de mange pædagogiske overvejelser og aktiviteter fra teamets personale.